Kjerrberget ungdomsskole

Byggherre

Sola Kommune

Byggested

Sola

Ferdigstillelse

2021

Kontraktstype

Totalentreprise

Areal

8700 m2

Kjerrberget ungdomsskole
Foto: Svela bygg

Kjerrberget ungdomsskole er et viktig referanseprosjekt for Herda. Skolen ble utlyst av Sola kommune og ble ferdigstilt i 2021. Den har plass til 420 elever, men klargjort for utvidelse til 630 elever.

Bygget inneholder undervisningsrom, spesialrom, kontorer, gymsal samt koselige torg med flere sittegrupper. I byggets hjerte finner vi en flott aula med plass til over 300 elever fordelt på amfitrapp og åpne areal. Det er lagt stor vekt på utforming av skolen, og det er brukt høykvalitetsmaterialer som tåler påkjenninger.

Et mål med skolen er å tilby nærmiljøet et møtested, derfor er mange areal tilrettelagt for utleie utenom skoletid.

Skolebygget er prosjektert og utført med tyngde på fremtidsretta og gode teknologiske løsninger. Bygget varmes opp med bergvarme via energibrønner, og overskuddsvarme fra kjøling blir sendt ned i brønner for å bli hentet opp igjen om vinteren.
På taket er det installert over 600 m2 solceller, energiproduksjonen kan elevene selv overvåke og lære av.

Uteområdet er innbyr til aktiv lek. Sandvolleyballbane, multibane for basket og fotball, klatrevegger, balansepark og skate- og sparkesykkelbane er bare noe av alt som er bygget. Uteområdet tilbyr også annet aktivitetsutstyr som ivaretar lek mellom funksjonsfriske og funksjonshemmende. Videre har det blitt oppført overbygg for uteundervisning og muligheter for matlaging. Skolegården er tilrettelagt som et godt møtested også utenom skoletid for kommunenes innbyggere.