Møllekvartalet

Byggherre

Jærveien 5-7 AS

Byggested

Sandnes

Ferdigstillelse

2021

Kontraktstype

Totalentreprise

Areal

8800 m2

Møllekvartalet

Regionens første høyhus

Møllekvartalet er et prestisjeprosjekt som totalt sett består av et høyhus på hele 16 etasjer, fire bygårder og parkeringskjeller i bykjernen av Sandnes. Byggetrinn 1 omfatter høyhus og en bygård – samlet 57 boenheter og 5000 m2 næring samt parkeringskjeller.

Parkeringskjeller dekker nesten hele tomten og skal også romme parkering for kommende beboere i neste byggetrinn.

Tårnet er fundamentert på opptil 55 m dype stålkjernepeler forankret i fjell.

Prosjektet har satset på gode høykvalitetsmaterialer med lite vedlikehold. På bygården er det tegl som fasade, mens høyhuset er utført med StacBond fasadeplater.

Oppvarmingskilde for byggene er gjennom fjernvarmenettet.

Prosjektet er vel utformet med tårnet i spissen, og i vinkel ut kommer to bygårder på hver side slik at det dannes et lunt gårdsrom. Uteområdet er opparbeidet med lekeplass, sittenisjer, regnbeder og trær. I hovedsak håndterer tomten all nedbør gjennom innfiltrering av åpne løsninger som regnbeder og vannrenner. Prosjektet har også førdrøyningsmagasin som ekstra tiltak.