Prosjekter

Herda totalentreprenør utfører bygg- og anleggsarbeid primært i Rogaland, og står for prosjekteringen ut ifra byggherrens ønsker, enten det dreier seg om oppføring eller rehabilitering/ombygging av boligprosjekter, næringseiendom eller offentlige bygg.