Skaret avlastingssenter

Byggherre

Sandnes Kommune

Byggested

Sandnes

Ferdigstillelse

2018

Kontraktstype

Totalentreprise

Areal

3780 m2

skaret-avlastingssenter
facebook.com/Skaretavlastningssenter

På Skaarlia i Sandes er det oppført et avlastningssenter for barn og unge med funksjonsnedsetting. Bygget går over to etasjer og er utformet med fire fløyer med ett midtbygg som binder sammen fløyene.

Totalt gir dette 30 avlastningsenheter, aktivitetsrom, sanserom og spillerom for brukere. For de ansatte er bygget utrustet med kontor, møterom og garderober.

Det er et robust bygg med teglfasade, og oppå taktekking er det lagt sedum. Bygget er utstyrt med velferdsteknologi, og energibrønner forsyner bygget med varme.

Utvendig er området opparbeidet med flotte grønne arealer med stor variasjon av leke- og trimapparater.