Tjenester

Ikke et vondt ord om hjemmekontor, men fysiske møtesteder har vi god erfaring med. Spesielt når det kommer til oppføring og rehabilitering av næringsbygg.
For at en bolig skal føles som et hjem, er det mange hensyn å ta for hver eneste kvadratmeter. Vi i Herda har bred kunnskap og lang erfaring fra en rekke boligprosjekter om hva som gir effektive og gode planløsninger sett i et helhetlig perspektiv.
Vi har erfaring, kunnskap og gjennomføringsevne for å imøtekomme samfunnets behov for og krav til oppføring og rehabilitering av offentlige bygg.
Tidens tann, nye brukerbehov, lover og energikrav kan medføre behov for større bygningsmessige endringer av både boliger, næringsbygg og offentlige bygg, som ikke lenger oppfyller krav til funksjon og ytelse.
Ikke et vondt ord om hjemmekontor, men fysiske møtesteder har vi god erfaring med. Spesielt når det kommer til oppføring og rehabilitering av næringsbygg.
For at en bolig skal føles som et hjem, er det mange hensyn å ta for hver eneste kvadratmeter. Vi i Herda har bred kunnskap og lang erfaring fra en rekke boligprosjekter om hva som gir effektive og gode planløsninger sett i et helhetlig perspektiv.
Vi har erfaring, kunnskap og gjennomføringsevne for å imøtekomme samfunnets behov for og krav til oppføring og rehabilitering av offentlige bygg.
Tidens tann, nye brukerbehov, lover og energikrav kan medføre behov for større bygningsmessige endringer av både boliger, næringsbygg og offentlige bygg, som ikke lenger oppfyller krav til funksjon og ytelse.

Fra A til Å

Herda totalentreprenør utfører bygg- og anleggsarbeid primært i Rogaland, og står for prosjekteringen ut ifra byggherrens ønsker, enten det dreier seg om oppføring eller rehabilitering/ombygging av boligprosjekter, næringseiendom eller offentlige bygg.

Planen er klar

God planlegging i forkant av ethvert byggeprosjekt er kritisk. Vi utarbeider en nøyaktig beskrivelse av utførelse, tegninger og kalkulerte beregninger for å sikre et kvalitetsmessig resultat iht. byggherrens forventning med utgangspunkt i gjeldende lover og forskrifter. Dette danner grunnlaget for å optimalisere produksjonen og sikre en lønnsom, ansvarlig og effektiv oppføring.

Vår spesialitet

En trygg, forutsigbar og oversiktlig prosjektgjennomføring og rigging av byggeplasser er Herdas spesialitet. Vi samkjører og kvalitetssikrer de ulike fagområdene som kreves for å reise et bygg med riktig insentiv, og dette gir fornøyde oppdragsgivere og sluttbrukere. En annen suksessfaktor er å ha et tett samarbeid med byggherre, arkitekter og vårt faglige nettverk gjennom hele prosessen.

Kost/nytte

Vi tenker butikk for kunden og butikk for oss. Enkelt og greit. Det betyr ikke alltid det åpenbart billigste alternativet, men det som gir best sluttresultat iht. kundens krav og forventning. Det er dyrt og tidkrevende å måtte gjøre ting om igjen for å rette feil. Våre tre hovedparametere som kan påvirkes for å redusere kostnader:

  1. Innkjøp og valg av samarbeidspartnere
  2. Rasjonell gjennomføring med god flyt
  3. Valg av løsninger og materialer