Bolig

Planlegging, prosjektering, oppføring

For at en bolig skal føles som et hjem, er det mange hensyn å ta for hver eneste kvadratmeter. Vi i Herda har bred kunnskap og lang erfaring fra en rekke boligprosjekter om hva som gir effektive og gode planløsninger sett i et helhetlig perspektiv.

Lysforhold, lyddemping, energieffektivisering, materialvalg, fasadeløsninger, spesielle funksjonskrav, miljøaspekt, plassering av teknisk anlegg og trapperom – for å nevne noe.

Bolig

Goaleitet

Bolig

Wesselkvartalet

Bolig

Ryggstraen

Bolig

Verksgata

Bolig

Fridas hage

Bolig

Møllekvartalet