Offentlige bygg

Et samfunn i utvikling

Vi har erfaring, kunnskap og gjennomføringsevne for å imøtekomme samfunnets behov for og krav til oppføring og rehabilitering av offentlige bygg. 

Herda er en trygg totalentreprenør som følger prosjektet i mål på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte uavhengig av byggets størrelse. Gode systemer sørger for at HMS-forskrifter og lønns- og arbeidsvilkår ivaretas, og vi kan vise til gode resultater for blant annet helsebygg, skoler og kirker.

Offentlig

Skaret avlastingssenter

Offentlig

Kjerrberget ungdomsskole

Offentlig

Sola Kirke

Offentlig

Malmheim Skole