Wesselkvartalet

Byggherre

Wesselkvartalet AS

Entrepriseform

Totalentreprise

Byggeår

2021

Areal

21 000 m²

Flott kombinasjonsbygg midt i Asker sentrum

 Wesselkvartalet er et kombinasjonsbygg bestående av boliger, kontor, forretning og stort parkeringsanlegg. I første etasje er det etablert adkomst til tre tilstøtende bygninger.

 

Bæresystem i bygget er kombinasjon av stål- og betongkonstruksjon.

Yttervegger består i hovedsak av isolert bindingsverk med utvendig kledning av tegl. På bakkeplan består fasade av glassfasader med karmer av oljet eik i kombinasjon med vegger kledd med eikespiler.

 

Det er etablert en todelt brønnpark med åpne brønner som forsyner bygget med varme via en varmesentral levert av byggherre. Ventilasjon er løst med sentrale aggregater.

 

Det er opparbeidet et grønt tun på bakkeplan som danner en sentral og sosial sone for beboere og stadens innvånere. Dessuten er det skapt både private og felles takhager på byggene.